Hasil PLPG Tahap 5 Kuota Tambahan IAIN Walisongo 2012

Hasil PLPG Tahap 5 Kuota Tambahan IAIN Walisongo 2012

Bagi Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti PLPG 2012 di Rayon IAIN Walisongo Semarang, berikut Hasil PLPG Tahap 5 Kuota Tambahan IAIN Walisongo 2012 :

A. HASIL PENILAIAN UJIAN : Lihat  DISINI

B. SK HASIL PENILAIAN : Lihat DISINI

Sumber : http://www.walisongo.ac.id